HISTORIE ► 
Hyltebjerggård er et aktivitets- og frivilligcenter, der summer af liv. De fysiske rammer er bygningerne fra slutningen af 1960´erne, der indtil for få år siden rummede et velfungerende plejehjem. Nu giver boligfløjene plads til to mindre handikapinstitutioner og en stor, integreret daginstitution.

AKTIVITETSCENTER
Husets store sal benyttes flittigt til arrangementer og møder med meget varieret indhold. Huset tilbyder selv et omfattende kulturelt program spændende fra foredrag til festlig underholdning. Frivillige foreninger benytter ligeledes salen og de øvrige møderum i huset til deres aktiviteter og har på denne måde et attraktivt og økonomisk overkommeligt sted at udfolde sig. Mange privatpersoner holder familiefester i salen.

FRIVILLIGCENTER
Hyltebjerggård tilbyder de frivillige foreninger i Vanløse rum for store og små møder samt formidling af frivillige til foreningerne.

MØDESTEDET
Sammen med Vanløse Lokaludvalg har Hyltebjerggård etableret Mødestedet, der holder åbent om dagen tirsdag til torsdag. Mødestedet er for mennesker, der har tid midt på dagen. Her kan man møde andre mennesker, få en snak med over en kop kaffe, læse en avis eller orientere sig om de mange andre tilbud i huset.

KOLLEGIET
Et særkende ved Hyltebjerggård er det lille kollegie, der er i huset, og som rummer 7 studerende. Udover at være et traditionelt kollegium er det også integreret i husets aktiviteter på den måde, at en betingelse for at bo på de dejlige og store værelser er, at man yder en frivillig indsats i aktivitets- og frivilligcenteret.

 
 • KALENDER

 • JANUAR
 • FEBRUAR
 • MARTS
 • APRIL
 • MAJ
 • JUNI
 • JULI
 • AUGUST
 • SEPTEMBER
 • OKTOBER
 • NOVEMBER
 • DECEMBER