LOKALE FORENINGER og institutionerVanløse 

Her finder du et udsnit af de foreninger og institutioner, som Hyltebjerggård samarbejder med i Vanløse og København. Deres aktiviteter kan du nyde godt af, uanset om du er borger, bruger eller gæst.

► KULTURSTATIONEN VANLØSE
Kulturstationen Vanløse er bydelens kulturelle og sociale omdrejningspunkt med kulturhus, bibliotek, borgerservice og lokaludvalg. Årligt finder du 300 kulturelle særarrangementer, 1600 møder og fester og foreningsaktiviteter. Koncerter, litteratur, teater, foredrag, dans, kreative workshops og meget mere. Besøgstallet er 360.000 gæster årligt. 
http://kulturstationen.kk.dk/ 

► KØBENHAVNS HØJSKOLEFORENING
Københavns Højskoleforening er et aktivt mødested med fokus på oplysende og aktuelle foredrag, musikoplevelser og det fællesskab, som opstår i kraft af medlemmernes aktive medvirken.
Københavns Højskoleforening holder i vinterhalvåret til i Vartov ved Københavns Rådhus og om sommeren på Damstien 25 i en stor have med forsamlingsbygning ved Damhussøen. 
http://www.koehoe.dk/

► Seniorklubben Vanløse
Seniorklubben har til huset i Sundhedshuset, Indertoften 10, og har åbent mandag til fredag kl. 10-16. Kontingentet er 90 kr. pr. måned og betales i den første uge af måneden.
Brug tiden på en go' måde og deltag i mange aktiviteter: Samvær, spisning, billard, motion, EDB, film, udflugter, fællessang, foredrag, banko, håndarbejde og kreativitet.
http://www.vanloese.dk/senior/seniorklubben/

► Sorgvejviseren til tilbud over hele landet
Nu kan alle de aktuelle sorgstøttetilbud tilbud til både børn, unge, voksne og ældre efterlevende findes i den nye elektroniske Sorgvejviser. Sorgvejviseren er udviklet i et samarbejde mellem Det Nationale Sorgcenter, REHPA, Kræftens Bekæmpelse og Folkekirken, og ligger på internettet, så det er nemt og tilgængeligt for alle at benytte den, både for de efterlevende selv, pårørende og fagprofessionelle med kontakt til efterlevende. Sorgvejviseren indeholder mere end 600 tilbud fra kommuner, foreninger og Folkekirken til sorgramte i hele landet, og kan måske være et brugbart redskab i dit eller din kommunes/organisations arbejde med efterlevende. Fælles for tilbuddene er, at de er gratis. 
www.sorgvejviser.dk 

► Sundhedshuset Vanløse
Sundhedshusene i København har tilbud til københavnere med behov for et genoptrænings- eller stresshåndteringsforløb, kronisk sygdom (KOL og hjerte-kar-sygdom). Forebyggelsestilbud indgår som en integreret del af tilbuddene. Det kan handle om hjælp til rygestop eller sunde alkohol-, kost- og motionsvaner.
I nogle huse er der særlige tilbud. 
Sundhedshuset i Vanløse, Indertoften 10, tlf. 35 30 25 90
http://sundhed.kk.dk/  

► Vanløsebasen
Vanløsebasens formål er at give oplysninger om Vanløses foreninger, institutioner, handels- og erhvervsvirksomheder, arrangementer, samt orientering og debat om bydelen - både i tekst, billeder og tal. Den almennyttige forening Vanløsebasen har til formål at drive Vanløses hjemmeside www.vanloese.dk.
http://www.vanloese.dk/index.htm 

► VANLØSE LOKALUDVALG
Vanløse Lokaludvalg har til opgave at styrke det lokale demokrati ved at skabe dialog og fungere som bindeled mellem borgere i Vanløse og Københavns Borgerrepræsentantion i alle forhold, der vedrører Vanløse Bydel. Vanløse Lokaludvalg er forpligtet til at afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen. Samtidig kan Lokaludvalget udtale sig eksternt og internt og stille forslag til de politiske udvalg i Borgerrepræsentationen. Lokaludvalget har også til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter i bydelen.
http://www.vanloeselokaludvalg.kk.dk/ 

FRIVILLIGCENTRENE I KØBENHAVN ► 

► FRVILLIGCENTER AMAGER
Frivilligcenter Amager er en paraplyorganisation for foreningsliv og civile projekter. Frivilligcenter Amager har til formål at støtte og udvikle frivilligheden på Amager gennem konsulentbistand og faglig sparring, kurser, rekruttering af frivillige og udviklingsprojekter. Frivilligcenter Amager samarbejder med en bred vifte af lokale aktører fra både den offentlige, den private og den civile sektor.
http://frivilligcenteramager.dk/ 

► Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken
Frivilligcentret er Brønshøj-Husums rådgivningscenter for frivillige, foreninger, projekter og institutioner. Frivilligcentret er en del af EnergiCenter Voldparken, hvor adgangen til lokaler, rådgivning og netværk gør det let at være frivillig og forening. Frivilligcentret har indgået mange samarbejder med frivillige, foreninger og institutioner og startet nye aktiviteter fx. folkekøkken på ECV. Frivilligcentret skal styrke frivilligkulturen i Brønshøj-Husum og tager udgangspunkt i de gode rammer, der tilbydes på EnergiCenter Voldparken midt i Brønshøj-Husum og tæt på de rekreative muligheder i ECV, Vestvolden og Utterslev Mose.
http://www.energicentervoldparken.dk/ 

 

► FRVILLIGCENTER SR-BISTAND 
SR-Bistand er en frivillig, uafhængig social forening. Her kan du få gratis, professionel bistand og rådgivning. Hvis I er en forening, kan I få rådgivning på en lang række områder, og SR-Bistand kan hjælpe med overblik over frivilligjob. SR-Bistand har en vifte af professionelle rådgivere.
https://sr-bistand.dk/ 

► FRVILLIGCENTER Vesterbro/Kgs.Enghave/Valby
Centret er en forening med egen bestyrelse og vedtægter. Vi er samtidig medlem af FriSe, som er paraplyorganisation for 80 frivillig- og selvhjælpscentre i Danmark. Centret arbejder for at støtte, synliggøre og udvikle det frivillige arbejde i vores bydele og hjælper gerne med at finde relevante samarbejdspartnere, skabe netværk foreningerne imellem - og hvad foreningen eller organisationen i øvrigt har brug for.
http://frivilligcentervsv.dk/ 

 

 

 

 
 • KALENDER

 • JANUAR
 • FEBRUAR
 • MARTS
 • APRIL
 • MAJ
 • JUNI
 • JULI
 • AUGUST
 • SEPTEMBER
 • OKTOBER
 • NOVEMBER
 • DECEMBER