FORENINGER  HYLTEBJERGGÅRD

Er du en forening og mangler et sted at være, så er du velkommen til at kontakte os og høre nærmere om mulighederne på Hyltebjerggård.
Nedenfor kan du se, nogle af de foreninger og netværk som pt. har til huse på Hyltebjerggård
- samt efterfølgende liste med foreninger og div tilbud i Vanløse generelt.

 

► Natteravnene i Vanløse
Mange kender Natteravnene på deres karakteristiske gule jakker, når de bevæger sig rundt i nattelivet i København - fortrinsvis i weekenderne.
- Natteravnene er synlige, observerer og hjælper, men blander sig aldrig fysisk i uroligheder o.lign.
- Natteravnene går altid i hold på tre i deres gule jakker.
- Natteravnene går kun ude i det offentlige rum.
- Natteravnene giver sig altid tid til at lytte og tale med børn og unge.
- Natteravnene hjælper gerne ”forulykkede” børn og unge – helst via deres familie og venner. De følger aldrig nogen hjem alene.
Natteravnene i Vanløse har deres udgangspunkt og base på Hyltebjerggård, hvor de hver fredag kl. 22.00 bevæger sig ud i nattelivet - både i Vanløse og det øvrige København.
Hver anden måned afholdes der ”kaffemøder”, hvor man taler om de oplevelser, man har haft, lægger vagtplaner og planlægger øvrige aktiviteter.
Har du lyst til at blive Natteravn i Vanløse – eller bare gå en prøvetur - kan du kontakte Jesper Farbøl, telefon 20 96 68 83 eller via e-mail jesper.farboel@gmail.com.
Læs mere om Natteravnene

► DE UROKKELIGE STRIKKERE – STRIKKER TIL UDSATTE I DANMARK
De Urokkelige Strikkere mødes på Hyltebjerggård ca en gang i kvartalet. 

Foreningen kan kontaktes via Facebook.


► ABMS. Anonyme borgere med smerter
"Alle med smerter er velkomne - på tværs af smerteproblematikker, alder, køn og diagnoser (eller ej). Da vi er et anonymt fællesskab kan du regne med, at alt du siger til mødet bliver der. Det er helt naturligt, at værne om sit privatliv - også når man er udfordret med smerter".

Kontakt: 

Mathilde Kehler:
mathildekehler@abmsdanmark.dk

Natasja Kalving Hansen, stifter af ABMS København
natasjakalving@abmsdanmark.dk

Se info samt mødedatoer:

http://abmsdanmark.dk/koebenhavn/

► Mcguireprogrammet

McGuire-gruppen på Hyltebjerggård er målrettet unge. Programmet er ingen helbredelses eller mirakel kur. Programmet tilbyder en teknik, hvor man ikke kun arbejder med talen, men også med forståelsen af stammen, fysisk og ikke mindst psykisk. 

► Polyhymnia
Operettekompagniet Polyhymnia har eksisteret i ca. 21 år og står bag operetteforestillingerne på Hofteatret ved Christiansborg. Den klassiske operette bliver kun sjældent opført på de øvrige københavnske teaterscener. Derfor er Polyhymnia unik på sit område og garant for, at også operettegenren blomstrer i den danske hovedstad. Polyhymnia afholder prøveforløb på Hyltebjerggård.
Kontakt Polyhymnia

► DAVIFO. DAnsk Vietnamesisk forening 

DVF blev stiftet i 1976. Foreningens formål er at befordre samarbejde og forståelse mellem Danmark og Vietnam, Cambodja og Laos.
Foreningen er politisk uafhængig, og samarbejder med alle officielle myndigheder, andre foreninger og enkeltpersoner uanset  politisk ståsted, religiøs baggrund og etnisk oprindelse.
Foreningen har bl.a. som opgave at organisere udviklingsbistand, fremme bilateral turisme og kulturudveksling samt at udgive bladet "Vietnam Ajour" og arrangere offentlige møder om Vietnam, Cambodja og Laos.
Desuden står foreningen for de offentligt registrerede "Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam" og "Shelterindsamlingen - Hjælp socialt udsatte børn i Vietnam".

Info og kontakt på www.davifo.dk

► Foreningen Storedam
Seniorhøjskolen Storedam ligger på en 18 tdr. land naturskøn grund i udkanten af Tokkekøb Hegn ca. 6 km vest for Hørsholm og tæt ved landsbyerne Gunderød og Karlebo, og direkte til søen Store Donse Dam. Der er fine muligheder for traveture i skoven. Det er en lille højskole med plads til ca. 25 kursister på hvert hold. Det usædvanlige ved Seniorhøjskolen er, at man selv er med til at bestemme meget af det, der foregår på skolen. Det er et sted, hvor du hurtigt vil føle dig hjemme. Seniorhøjskolen Storedam blev i 1927 købt af rektor Hans Hartvig-Møller, og efter hans død overtaget af datteren Kirsten Lauritzen. I 1976 omdannede Kirsten Lauritzen Storedam til en selvejende institution: Storedam, Hartvig-Møllers Fritidsskole.
Kontakt: tlf.: 4828 0083
e-mail: storedam@storedam.dk
Læs mere

► Hyltebjerggårds bridgeklub

Vi spiller hver onsdag fra 10 til 14 i sæsonen fra 1. september til 30. april.
Dagen starter med ½ times undervisning i relevant emne.
Deltagelse koster 250 kr. pr. halvsæson.
Henvendelse til Poul Glar
e-mail: poul.glar@gmail.com
eller
telefon: 60 46 70 15"

► LOF – Børnerytmik
Ved underviser Anne Hussmann, pædagog, Gøsselpædagog mm.
Læs mere og kontakt

► Pensionist Idræt
Står for motion tilpasset ældre over hele landet.
Kontakt: Telefon: 43 26 23 48
E-mail: kontor@pensionistidraet.dk
hp@pensionistidraet.dk

Enhedslisten Vanløse har 124 medlemmer. "Vi arrangerer lokale politiske møder for medlemmer og offentligheden med det formål at kæmpe for social lighed og forbedring af klima/miljø forhold. Vi mener, at vi kan komme længst, ved at arbejde for et bedre liv for alle - ved hjælp af fællesskab. Hvis du vil vide mere, så gå ind på vores hjemmeside: enhedslisten.vanloese.dk samt på FaceBook"

Kontaktperson i Vanløse er: Grethe Bidstrup, Ådalsvej 53, st.th. tlf. 31102868  

Læs mere på vanlose.enhedslisten.dk

► Computerklubben Combit - tekst følger

► Mandags Jazz - tekst følger

ANDRE FORENINGER MED ARRANGEMENTER/AKTIVITER PÅ HYLTEBJERGGÅRD 

ANGSTFORENINGEN 

► div. grundejer- og andelsforenigner 

ÆLDRESSAGEN VANLØSE-BRØNSHØJ 

► FORENINGEN FARAJA 

OSTEOPOROSEFORENINGEN HOVEDSTADEN 


FORENINGER
 og div tilbud  Vanløse generelt 


 Kontakt mellem mennesker I grøndal.

"Kontakt mellem Mennesker i Grøndal er et lokalt socialt og kulturelt mødested. Vi driver cafe, social anonym rådgivning, krisetelefon, kunstgalleri. Vi har åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 14-17 og lørdag kl. 10-13. Nyhedsbrev kommer 1 gang månedligt. Der er kaffe, the og bogcafe, alle er velkomne". Godthåbsvej 262. Tlf: 38 33 27 10.

► Seniorklubben Vanløse 

Sundhedshuset, Indertoften 10, stuen tv. 2720 Vanløse.  
Åbningstider og generel info på www.seniorvan.dk

► WALK & TALK 

"Vi er opdelt i seks hold, og du kan gå på et eller flere hold efter eget valg. Nogle af vores hold går primært i lokalområdet, mens andre hold vælger at benytte offentlig transport til ture uden for Vanløse. Der vil altid være en holdleder til stede på gå-holdene. Det er gratis at gå på vores hold".

Info og kontakt.

► Repair café vanløse

"Repair Café Vanløse er et bæredygtigt udviklingskoncept, hvor frivillige ildsjæle hjælper lokale borgere, så de selv kan reparere ødelagte genstande som fx tøj, elektronik, smykker eller møbler, som ellers ville være blevet smidt ud. Du kan få hjælp til at få repareret dine ting, så kom et smut forbi til næste Repair Café".

Info og kontakt: Vanløse Lokaludvalg.

► Landsforeningen SIND 

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed arbejder for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende.

Jernbane Allé 45, 3. sal. 2720 Vanløse. Tlf. 3524 0750

Generel info og kontakt: sind.dk

► foreningen Hus forbi 

Hus Forbi tjener et dobbelt formål:

 1. At være med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne.Hus Forbi er med andre ord deres talerør og skal sætte deres holdninger, behov og ønsker på dagsordenen over for politikere, myndigheder og resten af danskerne i al almindelighed.
 2. At give de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres egne penge og have noget at stå op til. For mange er det at sælge Hus Forbi et værdigt alternativ til tiggeri eller kriminalitet, fordi de her tjener penge på lovlig vis ved at sælge et produkt – avisen – som de kan stå inde for.Jernbane Allé 68 2720 Vanløse Tlf. 8993 7474

Jernbane Allé 68. 2720 Vanløse. Tlf. 8993 7474.

Yderligere info og kontakt: husforbi.dk

► Vanløse Lokalhistoriske forening 

Bogholder Allé 28, c/o Kirsten Petersen, sal 2tv, 2720 Vanløse. Tlf. 3871 9360

► GEV. Vanløse Erhvervsforening

Vanløse Erhvervsforening – er en platform for en frivillig erhvervsforening, hvis formål det er at udvide kendskabet til, opfinde og udvikle kontakten mellem erhvervslivet og dets kunder i Vanløse.

yderligere info og kontakt: gev.2720

► Danske Ældreråd

Danske Ældreråd er en landsorganisation for de lovbefalede ældreråd i kommunerne.

Formålet er, at varetage ældrerådenes interesser, at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke samt arbejde for en ældrepolitik, der bidrager til at alle ældre kan få et godt liv.
Jernbane Allé 54, 2720 Vanløse. Tlf 3877 0160

Info og kontakt: danske-aeldreraad.dk

► flittige hænder i vanløse 

"Flittige hænder i Vanløse er en almennyttig forening, som blev etableret i 2003 med det formål at samle alle med interesse for håndarbejde, kreativ hobby, design og formgivning.
I dag - 17 år senere – udgør vi et veletableret tilbud til alle med hang til kreativ hobbyaktivitet"

Info og kontakt: fhiv.dk

► KØBENHAVNS HØJSKOLEFORENING
Københavns Højskoleforening er et aktivt mødested med fokus på oplysende og aktuelle foredrag, musikoplevelser og det fællesskab, som opstår i kraft af medlemmernes aktive medvirken.
Københavns Højskoleforening holder i vinterhalvåret til i Vartov ved Københavns Rådhus og om sommeren på Damstien 25 i en stor have med forsamlingsbygning ved Damhussøen. 
Info og kontakt: www.koehoe.dk/

 
 • KALENDER

 • JANUAR
 • FEBRUAR
 • MARTS
 • APRIL
 • MAJ
 • JUNI
 • JULI
 • AUGUST
 • SEPTEMBER
 • OKTOBER
 • NOVEMBER
 • DECEMBER